Thời gian làm việc

08:00 AM - 20:30 PM

Email: liên hệ

sales@ndt-vietnam.com

Bình Minh 0373219555

Hóa chất bảo dưỡng nhà máy điện

Vệ sinh bảo dưỡng nhà máy

Bán chất tẩy rửa vệ sinh nhà máy điện

Vệ sinh hệ thống điều khiển nhà máy điện

Chuyển hóa rỉ sét bề mặt kim loại

Chất làm lạnh tức thời

037.321.9555